Tento web slouží jako znalostní databáze meta tagů, včetně jejich popisu a váhy při využití v SEO (např. meta description), nebo při zvyšování míry prokliku (např. meta open graph).